Back to Question Center
0

Ποια είναι η βασική ουσία των συμφωνιών; Οδηγίες κορυφαίας πρακτικής από υπηρεσίες νομικής τεκμηρίωσης

1 answers:

Οι επιχειρηματικές συμφωνίες γίνονται με χειραψία. Οι προσφορές χειραψίας λειτουργούν σωστά - μέχρι να φτάσουν ξινή. Υπάρχουν φορές που πολλά πράγματα μπορεί να πάει στραβά στην επιχείρηση. Και όταν το κάνουν, και πρέπει να εμπλακείτε σε δικηγόρους, μία από τις πρώτες ερωτήσεις που θα σας ζητηθούν είναι: "Το έχετε πάρει γραπτώς;" Αν έχετε ποτέ βρεθεί σε αυτή την κατάσταση και δεν είχατε. γραπτή συμφωνία , γνωρίζετε ότι η προστασία των συμφερόντων και η επιβολή των δικαιωμάτων είναι πολύ δυσκολότερη εάν δεν υπάρχει γραπτό έγγραφο που θα καθορίζει τους όρους της συμφωνίας των μερών - top bi reporting tools.

Το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι γεμάτο από συμφωνίες μεταξύ μεμονωμένων μερών και επιχειρήσεων. Είναι καλή πρακτική η χρήση επίσημων γραπτών συμβάσεων κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων. Οι γραπτές συμφωνίες παρέχουν στους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις ένα νομικό έγγραφο που αναφέρει τις προσδοκίες και των δύο μερών και τον τρόπο με τον οποίο θα επιλυθούν οι αρνητικές καταστάσεις.

Συμφωνίες γραφής

Οι συμφωνίες είναι νομικά εκτελεστές σε δικαστήριο και συχνά αντιπροσωπεύουν. ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να διαφυλάξουν τους πόρους τους.

Οι νομικές συμφωνίες μπορούν να παράσχουν περισσότερη βεβαιότητα και για τα δύο μέρη από τις λεκτικές συμβάσεις. Καθορίζουν σαφώς τις λεπτομέρειες του τι συμφωνήθηκε. Τα θέματα όπως τα υλικά, τα χρονοδιαγράμματα, οι πληρωμές και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση διαφωνίας, μπορούν να περιληφθούν σε μια σύμβαση.

Είναι πολύ πιο ασφαλές να έχουμε κάτι γραπτό παρά να βασίζεστε σε κάποιον λόγο. Μια γραπτή σύμβαση θα σας δώσει περισσότερη βεβαιότητα και θα ελαχιστοποιήσετε τους επιχειρηματικούς κινδύνους σας κάνοντας σαφή τη συμφωνία από την αρχή.

• Παρέχει απόδειξη για το τι συμφωνήθηκε μεταξύ εσάς και του άλλου μέρους.
• Συμβάλλει στην αποφυγή παρεξηγήσεων ή διαφωνιών καθιστώντας ξεκάθαρη μια συμφωνία από την αρχή
• Παρέχει ασφάλεια και ειρήνη, γνωρίζοντας ότι εσείς και. άλλο μέρος συμφώνησε, για πόσο και αν υπάρχει πληρωμή, πόσο και σε ποια συγκεκριμένη διάρκεια θα πληρωθείτε.

• Μειώνει τον κίνδυνο διαφοράς με λεπτομέρειες των πληρωμών, των χρονοδιαγραμμάτων και των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας
.

Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες

.

Νομική Συμφωνία

Image result for legal agreements benefits icon

. όρους που είτε γίνονται αποδεκτοί είτε απορρίπτονται από το άλλο μέρος. Αν το άλλο μέρος αλλάξει οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση της προσφοράς, τότε η προσφορά γίνεται αντίθετη προσφορά. Σε αυτό το σημείο, κάθε κόμμα διαπραγματεύεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς έως ότου πραγματοποιήσει μια συνάντηση των μυαλών. Αυτό συμβαίνει όταν έχει επιτευχθεί συμφωνία και μπορεί να συνταχθεί μια σύμβαση.

Γενική διάρθρωση και όροι συμφωνίας

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μορφή που πρέπει να ακολουθεί μια συμφωνία. Γενικά, θα περιλαμβάνει ορισμένους όρους, είτε εκφρασμένους είτε σιωπηρούς, οι οποίοι θα αποτελέσουν τη βάση της συμφωνίας. Αυτοί οι όροι μπορούν να περιγράφουν τους όρους της σύμβασης ή τις εγγυήσεις σύμβασης.

Οι όροι της συμφωνίας είναι θεμελιώδεις για τη συμφωνία. Εάν δεν πληρούνται οι όροι της συμφωνίας, είναι δυνατό να τερματιστεί η συμφωνία και να ζητηθεί αποζημίωση.

Κατά τη διαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης βεβαιωθείτε ότι οι όροι της σύμβασης ορίζονται σαφώς και συμφωνούνται από όλα τα μέρη.

Τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας φέρνουν διάφορες άλλες διατάξεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μια ασάφεια ή σύγχυση σε οποιοδήποτε μέρος της νομικής συμφωνίας μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα κατά την προσπάθεια επιβολής των διατάξεων της σύμβασης.

Περιλαμβάνουν:

  • Ρήτρα διαιτησίας -.
  • Ρήτρα πλήρους συμφωνίας - δηλώνει ότι ό, τι γράφεται στη σύμβαση είναι ποιες είναι οι συμφωνίες και οι όροι της επαφής και ότι δεν ισχύουν προηγούμενες συμφωνίες ή προϋποθέσεις

. 6)

Image result for legal agreements icons Τέλος ... Μην υπογράφετε ποτέ συμφωνία εκτός εάν είστε βέβαιοι ότι το έχετε καταλάβει. Είτε πρόκειται για σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σύμβαση παροχής υπηρεσιών, επιχειρηματική συμφωνία ή οποιαδήποτε νομική συμφωνία. αφήστε τον πάροχο υπηρεσιών νομικής τεκμηρίωσης να σας το κάνει. Οι νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες θα διασφαλίσουν ότι καλύπτεστε από νομική άποψη.

Ενώ με την αύξηση του αριθμού των συγκρούσεων που συμβαίνουν στις επιχειρήσεις, η εξεύρεση αξιόπιστου και κατάλληλου προμηθευτή υπηρεσιών επιχειρηματικών συμβολαίων μπορεί να είναι δύσκολη κάθε μέρα.

Για να γίνει μια νομική εταιρεία διαδικασία επιλογής εύκολη για τις μικρές επιχειρήσεις, Η SME Joinup προσφέρει μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική για να εξουδετερώσει τις επιπλοκές. που οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κατά κανόνα κατά την επιλογή του σωστού νομικού επαγγελματικού οργανισμού.

Έχει επιβεβαιώσει έναν αριθμό οργανισμών από όλη τη χώρα και έχει υποδείξει ορισμένους από αυτούς που ακολουθούν τους κανόνες δεοντολογίας όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών.

Τι μπορείτε να κάνετε για να βεβαιωθείτε ότι τα επιχειρηματικά σας νομικά έγγραφα είναι ενημερωμένα, ακριβή και, πιο σημαντικά, νομικά δεσμευτικά;.

Αυτό είναι όπου outsourcing νομική υπηρεσία τεκμηρίωσης μπορεί να κάνει μια τεράστια διαφορά στην εταιρεία σας.

Ευχαρίστηση εικόνας: Teck Language Solutions. )

April 13, 2018